Caws Gafr o Gymru

 

Mae Nigel Jefferies yn awyddus i annog mwy o bobl i brynu caws gafr o Gymru. Dywed fod pobl yn tueddu meddwl am gaws gafr yn gynnyrch nodweddiadol o Ffrainc, ond mae Cymru’n gwneud rhai o’r cawsiau gorau. “Mae’n caws ni’n fwy ffres, a blas glân iddo, mae’n dod yn fwy poblogaidd, ond mae digon o bobl sydd heb ddarganfod pleserau caws gafr.”
 
Dylai Nigel wybod, bu’n ei gynhyrchu ar Ynys Môn ers rhai blynyddoedd erbyn hyn ac enillodd nifer o wobrau am ansawdd uchel y cawsiau mae’n eu cynhyrchu yn hufenfa Y Cwt Caws, Cors yr Odyn, Dulas. Mae’r cyfan yn cael ei gynhyrchu â llaw trwy ddefnyddio llaeth o eifre o Saananiaid, Toggenburgiaid a geifr Alpaidd.
 
Hyd yn hyn, enillodd Y Cwt Caws seren aur yng ngwobrau’r Great Taste Awards, arian yng Ngwobrau Caws Prydain ac efydd yng Ngwobrau Gwir Flas Cymru 2011. Enillwyd yr efydd am gaws Peli Pabo, caws meddal garlleg a pherlysiau ag iddo flas cynnil. Mae hefyd wedi ennill aur Gwir Flas, a gipiodd yn 2008 am ei gaws ffeta math salad, Ffetys Naturiol.
“Bu’n waith caled datblygu’r hufenfa ond mae’n werth yr ymdrech. Mae gwobrau fel y rhain yn dangos fod mwy o bobl yn cael blas ar y cawsiau. Mae ganddon ni fwy na 100 o eifr erbyn hyn ac rydan ni wedi mwy na dyblu yn ein maint ers inni ddechrau,” meddai Nigel sy’n rhedeg y fferm gyda’i wraig Rhian, gyda chymorth eu dwy ferch Ffion a Manon. Maen nhw’n rhoi enwau Cymraeg i’w holl gawsiau er mwyn adlewyrchu eu gwreiddiau ym Môn.
Roedden nhw’n rhywfaint o farchnad niche ar y dechrau ond dywed Nigel fod pethau’n newid yn araf bach, wrth i gaws gafr ddod yn fwy poblogaidd. “Mae mwy a mwy o bobl yn dweud wrthon ni pa mor amlbwrpas y mae caws gafr o Gymru a chymaint y maen nhw’n ei hoffi. Y gobaith yw y bydd hynny’n parhau.”
 
 

Latest Tweets

Find us on Facebook